“Elkart” xidmətinin şərtləri

“Elkart” pulsuz təqdim edilir

“ElKart” 6-illik istifadə müddətinə buraxılır

“ElKart” ödənişsiz SMS Xəbərdarlıq xidmətinə qoşulub

“ElKart” üzrə kredit limitinin məbləği 500 - 5000 manat təşkil edir.

“ElKart” ilə məhsul və ya xidmətlərin dəyərini 1, 3, 6, 9 və ya 12 ay ərzində hissələrlə ödəyə bilərsiniz.

"ElKart” VISA Classic və MasterCard Standard tipli kartlarının əsasında buraxılır

"ElKart” VISA payWave və MasterCard PayPass kontaktsız ödəniş xidmətlərini dəstəkləyir